View Issue Details

IDProjectCategoryView StatusLast Update
0001833Common issuesGeneralpublic2024-01-29 07:34
ReporterCarta Ramalan Assigned To 
PrioritynormalSeverityminorReproducibilityhave not tried
Status newResolutionopen 
Summary0001833: Carta Ramalan 4D 2023 Hari Ini
Descriptionhttp://cartaramalan4d.com/ memberikan ramalan khas untuk permainan lotto pada hari tertentu. Pengguna sering merujuk kepada carta ini untuk mendapatkan pandangan terkini dan nasihat mengenai nombor-nombor yang potensial untuk taruhan hari itu.
TagsNo tags attached.

Activities

Carta Ramalan

2024-01-29 07:34

reporter  

unnamed.png (11,638 bytes)   
unnamed.png (11,638 bytes)   

Issue History

Date Modified Username Field Change
2024-01-29 07:34 Carta Ramalan New Issue
2024-01-29 07:34 Carta Ramalan File Added: unnamed.png