View Issue Details

IDProjectCategoryView StatusLast Update
0001663СкладGeneralpublic2021-04-03 12:16
Reporterruslan Assigned Tobarry  
PriorityurgentSeveritycrashReproducibilityhave not tried
Status closedResolutionfixed 
PlatformКСАП ГранитOSWindows 
Summary0001663: +Склад- новая версия налоговой накладной(НН - J1201011) и Расчета корректировки(РК- J1201211)
DescriptionВышел новый приказ ДПС по изменению формы НН. В заголовок НН(РК) добавлено поле Код признака источника Налогового кода(тег HKB в электронной форме НН) выбирается из 4-х предустановленных значений:
1 - Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (ЄДРПОУ);
2 - Державний реєстр фізичних осіб – платників податків (ДРФО);
3 - реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами (для платників податків, які не включені до ЄДРПОУ);
4 - серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків
та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).
Additional InformationФорма и описание схемы xml файла в архиве
TagsNo tags attached.

Relationships

related to 0001664 closedbarry Справочники +Справочник Организации - новое поле "Код признака источника Налогового кода" 
related to 0001665 closedbarry Дебиторы +Расчеты с Дебиторами - новая форма НН. 
related to 0001666 closedbarry Склад +Склад- новая версия налоговой накладной из Заказа 

Activities

ruslan

2021-02-17 22:06

manager  

j1201011.arj (293,622 bytes)

ruslan

2021-02-17 22:12

manager   ~0004453

Поле в электронной форме НН заполнять из справочника Организации - см. связанную задачу 1664

barry

2021-03-02 20:48

administrator   ~0004458

stor32.zip

Issue History

Date Modified Username Field Change
2021-02-17 22:06 ruslan New Issue
2021-02-17 22:06 ruslan File Added: j1201011.arj
2021-02-17 22:11 ruslan Relationship added related to 0001664
2021-02-17 22:12 ruslan Note Added: 0004453
2021-02-17 22:22 ruslan Relationship added related to 0001665
2021-03-02 20:48 barry Assigned To => barry
2021-03-02 20:48 barry Status new => resolved
2021-03-02 20:48 barry Resolution open => fixed
2021-03-02 20:48 barry Note Added: 0004458
2021-03-04 06:20 ruslan Relationship added related to 0001666
2021-04-03 12:16 ruslan Status resolved => closed