View Issue Details

IDProjectCategoryView StatusLast Update
0001832Common issuesGeneralpublic2024-01-29 07:31
ReporterCarta Ramalan Assigned To 
PrioritynormalSeveritymajorReproducibilityN/A
Status newResolutionopen 
Summary0001832: Carta Ramalan 4D 2023 Hari Ini
Descriptionhttp://cartaramalan4d.com/Carta Ramalan 4D 2023 Hari Ini memberikan ramalan khas untuk permainan lotto pada hari tertentu. Pengguna sering merujuk kepada carta ini untuk mendapatkan pandangan terkini dan nasihat mengenai nombor-nombor yang potensial untuk taruhan hari itu.
TagsNo tags attached.

Activities

Carta Ramalan

2024-01-29 07:31

reporter  

unnamed (2).png (14,927 bytes)   
unnamed (2).png (14,927 bytes)   

Issue History

Date Modified Username Field Change
2024-01-29 07:31 Carta Ramalan New Issue
2024-01-29 07:31 Carta Ramalan File Added: unnamed (2).png